Decomet

EEN NON-VERBALE ONLINE INTELLIGENTIETEST

In samenwerking met de Universiteit van Gent heeft Diagonex een non-verbale online intelligentietest ontwikkeld, geschikt voor de leeftijd van 12 tot 80 jaar.

De test is uitermate geschikt om het niveau van niet-Nederlandstaligen en/of Nederlandstaligen met taalproblemen te bepalen zodat men een inschatting kan maken op welk niveau b.v een training of therapie ingezet kan worden of op welk niveau een opleiding of baan gezocht kan worden.

De test meet ook het geheugen en de concentratie en is dus ook goed te gebruiken in de zorgsector bij vermoeden van ADHD, alzheimer, dementie en dergelijke.

Gebruiksmogelijkheden

 1. Niveaubepaling
 2. Schoolkeuze
 3. Beroepskeuze
 4. Bepaling juiste positie in een bedrijf
 5. Concentratieproblemen
 6. Geheugenproblemen

De test bestaat uit 8 onderdelen van elk ca 5 minuten inclusief instructie. De  totale duur is minder dan 40 minuten.

De subtests

 • Analogies – Het verband tussen figuren moet worden ontdekt en in nieuwe situaties worden toegepast
 • Series – Een ontbrekend getal in een reeks getallen moet worden aangegeven
 • Figures – Er moet worden aangegeven welke onderdelen samen een figuur vormen
 • Calculus – Eenvoudige rekenopgaven (optellen en aftrekken moeten worden uitgevoerd met in lengte toenemende getallen
 • Sequenties – Herkenning van een patroon van cirkels met verschillende kleuren met een zeer korte aanbiedingstijd
 • Combomemory – Reeksen willekeurig aangeboden combinaties van cijfers en figuren moeten worden gereproduceerd
 • Differences – Een tweetal vrijwel gelijke plaatjes moet worden vergeleken en het verschil tussen beide plaatjes moet worden aangegeven
 • Seriememory – Reeksen van in lengte toenemende willekeurige cijfers moeten worden gereproduceerd

De resultaten bestaan uit:

 1. Normscores per subtest
 2. Een algemeen intelligentie quotiënt (IQ)
 3. Een quotiënt voor het geheugen
 4. Een quotiënt voor de concentratie

Voordelen van de Decomet:

 1. Zowel individueel als in groepen af te nemen
 2. In slechts 40 minuten is er een goed beeld van de capaciteiten
 3. Direct resultaat beschikbaar
 4. Geschikt voor zowel Nederlandstaligen als niet-Nederlandstaligen
 5. Gebruik op diverse terreinen mogelijk zoals zorg, onderwijs en bedrijfsleven