Decomet test met succes gepresenteerd

Op vrijdag 14 juli 2017 op het 15th European Congress of Psychology te
Amsterdam is de IQ test Decomet gepresenteerd. Klik hier voor de samenvatting (in pdf, bladzijde 41, P8.1.05).

Ook de Universiteit van Zuid-Afrika toonde grote interesse om de test te gebruiken binnen de HRM.

Tevens was er veel belangstelling vanuit de studie- en beroepskeuze adviesbureaus.