Achtergrond en Literatuur

Achtergrond

In samenwerking met de Universiteit van Gent heeft Diagonex een non-verbale online intelligentietest ontwikkeld, geschikt voor de leeftijd van 12 tot 80 jaar: de Decomet. De decomet test is een korte test om een indicatie te geven van het IQ. De test bestaat uit 8 onderdelen van elk circa 5 minuten, inclusief instructie. De totale duur is minder dan 40 minuten. Omdat de test online word afgenomen, is het resultaat direct beschikbaar.

De test is uitermate geschikt om het niveau van niet-Nederlandstaligen en/of Nederlandstaligen met taalproblemen te bepalen zodat men een inschatting kan maken op welk niveau b.v een training of therapie ingezet kan worden of op welk niveau een opleiding of baan gezocht kan worden. De test meet ook het geheugen en de concentratie en is dus ook goed te gebruiken in de zorgsector bij vermoeden van ADHD, alzheimer, dementie en dergelijke.

De items in de subtesten zijn opgebouwd naar moeilijkheid, en worden ook in oplopende moeilijkheid aangeboden. Allereerst krijgt de test afnemer een instructie filmpje te zien. Deze is zonder geluid en is enkel visueel te volgen. De test daarna gebruikt eveneens geen geluid of geschreven woord en is dus goed te doen voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

 

Meer over DECOMET en Diagonex?

Literatuur

Voor meer informatie kunt u het hoofdstuk getiteld “Werk in uitvoering: de non-verbale DECOMET” lezen van Mark Schittekatte en Willem Kort in het boek “Cultuur en psychodiagnostiek” van Ria Borra, Rob van Dijk en Raymond Verboom.

Abstract:

Een terugkerende vraag is of en in hoeverre de instrumenten voor de meting van cognitieve vaardigheden die in Nederland en Vlaanderen beschikbaar zijn, toe te passen zijn bij culturele of etnische minderheden. Verreweg de meeste tests veronderstellen een Nederlandstalige cultuur en voldoende kennis van het Nederlands. Het leek daarom aangewezen na te gaan of een nieuwe en actuele, geheel non-verbale test zou kunnen worden ontwikkeld, die snel een eerste, maar voldoende “breed” beeld zou geven van cognitieve vaardigheden. Momenteel is de eerste versie van de DECOMET (Delft Cognitive and Memory Test) ontwikkeld, met acht subtests, waarin tegemoet is gekomen aan de bovengenoemde specificaties. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de theoretische basis, de testopzet, de eerste resultaten en de verdere ontwikkeling van deze test.

 

Presentaties

Op vrijdag 14 juli 2017, op het 15th European Congress of Psychology te Amsterdam, is de IQ test Decomet gepresenteerd. Klik hier voor de samenvatting (in pdf, bladzijde 41, P8.1.05).

“Determination of General Intelligence is an important measure for predicting success in work and training. However, tests which assess general intelligence lean heavily on the dominant language and culture. Members of cultural minorities and newcomers with little or insufficient knowledge of the language are thereby disadvantaged. To avoid this, a new, entirely non-verbal and fully digitalized test (Decomet) has been developed. The test is based on the Cattell-Horn-Carroll model (CHC model), which gives a taxonomy of cognitive skills and also a theoretical explanation of cognitive differences. Five factors of this model are suitable for a full non-verbal presentation, namely Fluid Intelligence, Short-term Memory, Long-term Memory, Visual Processing and Processing Speed. These factors are represented in the test by one or two subtests. In addition, the test has a clear speed character, so that test time is limited. Decomet can also be used to detect problems in attention or concentration. Being completely digital highly accurate and detailed information on solving strategies can be obtained. Initial results show satisfactory values with reasonable reliabilities and the test results were found to exhibit reasonable conformance with the Raven Progressive Matrices. Recently, also norms and other psychometric data on Decomet are collected in Flanders, via Ghent University.”