Dr. Mark Schittekatte

Dr. M. (Mark) Schittekatte (1961), coördinator van het Testpracticum PPW van de Universiteit Gent. Zijn vakgebied betreft adaptatie van psychodiagnostische instrumenten, met als aandachtspunt diagnostiek bij allochtonen. Hij is docent in de postacademische opleidingen tot schoolpsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen (SPON) en Amsterdam (RINO), voorzitter van de BFP Commissie Psychodiagnostiek en het Vlaams Forum voor Diagnostiek. Verder lid van het EC van de European Association of Psychological Assessment (EAPA), lid van the Board of Assessment van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA) en lid van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie.